Saturday, August 27, 2011

cbAgama: Sabtu orang Yahudi


Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak berdekatan laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa". Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang lalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah kamu kera yang hina". Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran).  (Al-A'Raaf: 63-68)


Kisah ini menceritakan tentang sebuah desa orang-orang Yahudi yang terletak di pesisir lautan, yaitu sebuah desa pesisir di antara desa-desa yang mereka diami. Orang-orang Yahudi setempat telah diperintahkan Allah untuk tidak berburu dan menangkap ikan pada hari Sabtu dan mereka dibolehkan untuk menangkap pada hari-hari lain dalam sepekan.


Allah telah menguji mereka dengan kewajiban ini, di mana ikan-ikan itu menjauhi mereka dan jarang ditemui pada hari-hari dibolehkannya menangkap ikan, sementara pada hari Sabtu ikan-ikan itu justru banyak mendatangi mereka dengan terapung-apung di sekitar mereka.


Setan pun membisiki hati sekelompok orang dari penduduk desa dan membujuk mereka untuk menangkap ikan. Akan tetapi, bagaimana caranya mereka dapat mengelak dari perintah Allah tersebut? Setan menunjukkan alibi, cara tipu daya, serta membimbing mereka kiat agar dapat menangkap ikan pada hari Sabtu.


Penduduk desa itu terbagi menjadi dua kelompok dalam menghadapi kelompok yang melanggar batas tersebut. Kelompok pertama adalah orang-orang saleh dari para dai yang menjalankan kewajiban mereka dalam dakwah dan memprotes orang-orang yang mengakali perintah-perintah Allah dengan berbagai alibi, pelanggaran, dan perburuan mereka pada hari Sabtu.


Kelompok kedua adalah orang-orang yang berdiam diri, yang diam melihat pelanggaran orang-orang yang melampaui batas, dan mereka justru melontarkan celaan dan penentangan terhadap orang-orang saleh yang berdakwah, dengan alasan bahwa tidak ada manfaatnya menasihati dan memperingatkan sekelompok orang yang memang sudah sepantasnya binasa dan akan mendapat azab.

Orang-orang saleh itu menjelaskan kepada orang-orang yang mencela mereka dan mendiamkan kemungkaran itu bahwa mereka memprotes kemungkaran itu dengan tujuan melepaskan tanggung jawab di hadapan Allah dan demi menunaikan kewajiban serta agar mereka mau bertakwa.


Ketika azab Allah menimpa orang-orang yang melampaui batas itu, maka Allah mengubah wujud mereka menjadi monyet-monyet hina. Perubahan bentuk wujud itu memang terjadi sesungguhnya. Tidak lama setelah berubah wujud menjadi monyet yang tidak mempunyai keturunan, mereka akhirnya mati.


Allah menyelamatkan orang-orang saleh para dai itu. Sementara itu, Al-Quran tidak menjelaskan nasib orang-orang yang diam, barangkali karena mereka tidak berarti dan hina di mata Allah. Karena mereka tidak disebutkan bersama orang-orang yang selamat maka tampaknya mereka termasuk orang-orang yang binasa dan terkutuk.

Kisah Qarun~~~ Manusia paling Kaya..


Qarun adalah kaum Nabi Musa, berkebangsaan Israel, dan bukan berasal dari suku Qibthi (Gypsy, bangsa Mesir). Allah mengutus Musa kepadanya seperti diutusnya Musa kepada Fir'aun dan Haman. Allah telah mengaruniai Qarun harta yang sangat banyak dan perbendaharaan yang melimpah ruah yang banyak memenuhi lemari simpanan. Perbendaharaan harta dan lemari-lemari ini sangat berat untuk diangkat karena beratnya isi kekayaan Qarun. Walaupun diangkat oleh beberapa orang lelaki kuat dan kekar pun, mereka masih kewalahan.

Qarun mempergunakan harta ini dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan serta membuatnya sombong. Hal ini merupakan musibah dan bencana bagi kaum kafir dan lemah di kalangan Bani Israil.Dalam memandang Qarun dan harta kekayaannya, Bani Israil terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang beriman kepada Allah dan lebih mengutmakan apa yang ada di sisi-Nya. Karena itu mereka tidak terpedaya oleh harta Qarun dan tidak berangan-angan ingin memilikinya. Bahkan mereka memprotes kesombongan, kesesatan dan kerusakannya serta berharap agar ia menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberikan kontribusi kepada hamba-hamba Allah yang lain.Adapun kelompok kedua adalah yang terpukau dan tertipu oleh harta Qarun karena mereka telah kehilangan tolok ukur nilai, landasan dan fondasi yang dapat digunakan untuk menilai Qarun dan hartanya. Mereka menganggap bahwa kekayaan Qarun merupakan bukti keridhaan dan kecintaan Allah kepadanya. Maka mereka berangan-angan ingin bernasib seperti itu.

Qarun mabuk dan terlena oleh melimpahnya darta dan kekayaan. Semua itu membuatnya buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Ketika mereka meminta Qarun untuk bersyukur kepada Allah atas sedala nikmat harta kekayaan dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat,kabaikan dan hal yang halal karena semua itu adalah harta Allah, ia justru menolak seraya mengatakan "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku"

Suatu hari, keluarlah ia kepada kaumnya dengan kemegahan dan rasa bangga, sombong dan congkaknya. Maka hancurlah hati orang fakir dan silaulah penglihatan mereka seraya berkata, "Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar."Akan tetapi orang-orang mukmin yang dianugerahi ilmu menasihati orang-orang yang tertipu seraya berkata, "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh…."

Berlakulah sunnatullah atasnya dan murka Allah menimpanya. Hartanya menyebabkan Allah murka, menyebabkan dia hancur, dan datangnya siksa Allah. Maka Allah membenamkan harta dan rumahnya kedalam bumi, kemudian terbelah dan mengangalah bumi, maka tenggelamlah ia beserta harta yang dimilikinya dengan disaksikan oleh orang-orang Bani Israil. Tidak seorangpun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu, tidak bermanfaat harta kekayaan dan perbendaharannya.

Tatkala Bani Israil melihat bencana yang menimpa Qarun dan hartanya, bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan sabar. Adapaun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan-angan seperti Qarun, akhirnya mengetahui hakikat yang sebenarnya dan terbukalah tabir, lalu mereka memuji Allah karena tidak mengalami nasib seperti Qarun. Mereka berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah)."

PENYEBUTAN QARUN DALAM QURAN

Nama Qarun diulang sebanyak empat kali dalam Al-Quran, dua kali dalam surah al-Qashash, satu kali dalam surah al-`Ankabut, dan satu kali dalam surah al-Mu'min.Penyebutan dalam surah al-`Ankabut pada pembahasan singkat tentang pendustaan oleh tiga orang oknum thagut, yaitu Qarun,Fir'aun, dan Haman, lalu Allah menghancurkan mereka.

"Dan (juga) Qarun, Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi, mereka berlaku sombong di (muka) bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput (dari kehancuran itu).

Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka diantara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil dan diantara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan diantara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan diantara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (al-`Ankabut: 39-40)

Penyebutan dalam surah al-Mu'min (Ghafir) pada kisah pengutusan Musa a.s. kepada tiga orang thagut yang mendustakannya."Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata, kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun, maka mereka berkata, `(Ia) adalah seorang ahli sihir yang pendusta.'" (al-Mu'min:23-24)

Friday, August 26, 2011

Tidur..

Allah akan dianugerahkan kepada setiap orang yang anda kirim.
Imam Ibn Qaiyim pernah berkata:  "Sesiapa yang meneliti cara tidur dan
jaga Rasulullah saw, akan mendapati bahawa tidur baginda adalah yang
paling
seimbang dan paling bermanafaat untuk badan, anggota dan kekuatan.
Baginda tidak pernah tidur lebih dari  kadar yang dihajati dan tidak
pernah
mencegah dirinya daripada kadar  keperluannya."

Rasulullah saw biasanya mengatur waktu tidurnya:  "Sehampir-hampir
Allah
kepada hamba-Nya ialah di bahagian akhir malam. Dan sekiranya kamu
berkuasa untuk menjadikan diri kamu salah seorang yang mengingati Allah
di
waktu
ini maka lakukanlah." (Riwayat Tarmizi dan Abu  Daud)

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud:   "Hendaklah kamu bangun malam
kerana itu adalah kebiasaan amalan orang-orang yang soleh sebelum kamu.
Sesungguhnya bangun malam itu mendekatkan diri kepada Allah, menutup
segala dosa, menghilangkan penyakit  kepada tubuh badan dan menjauhi
kekejian."
(Hadith Riwayat Tarmizi)

Dalam kitab Miskatul Masabih ada disebutkan:  Tidur sedikit di waktu
tengahari tidaklah dikeji. Rasulullah saw ada juga melakukannya. Ini
dapat mengimbangi kekuatan tubuh badan setelah bertahajud di malam
hari.

Ibn Qaiyim menambah:  "Tidur di siang hari amat dikeji kerana ia akan
mewarisi penyakit kebengkakkan (muka kelihatan sembab dan tidak
bercahaya) malapetaka, merosakkan warna kulit, menimbulkan penyakit
radang
limpa,
melemahkan urat saraf dan melemahkan syahwat. Sekeji-keji tidur ialah
ketika
awal hari
(matahari terbit) dan terlebih keji lagi ialah tidur di akhir siang
hari
(selepas Asar)."

Abdullah Ibnu Abbas (Ibnu Abbas) telah melihat anaknya tidur diwaktu
Subuh. Maka dikatakan kepada anaknya:  "Bangun! Apakah kamu tidur
diwaktu
rezeki dibahagi-bahagikan?"

Setengah ulama mengatakan:  "Sesiapa yang tidur selepas Asar sehingga
terganggu kewarasannya maka janganlah ia mencaci selain daripada
dirinya
sendiri.

Saturday, August 13, 2011

Fakta Facebook yang kebanyakan tak tahu..


Salam semua..
Hari ini saya nak berkongsi sedikit fakta mengenai laman sosial yang sememangnya mashyur seluruh alam nih, jom godek satu persatu..

Ni haa..........................

1. 1/3 daripada penduduk dunia sekarang ini telah mempunyai akaun facebook. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya yang LOG-IN akaun tersebut setiap hari. (termasuklah cb dan korang sekali)hehe..

anda ke yang selalu berfacebook ni??hehe
2. Dianggar seramai 2 % dari seluruh pencarian di Search Engine Goolge menggunakan perkataan "Facebook" pada tahun 2010.

3. Pengasas laman sosial ini, Mark Zuckerberg telah melancarkan Facebook ini pada 4 Februari 2004 yang mana ketika itu dia masih lagi menuntut di Universiti Harvard, Landon.

4. Mark Zuckerberg memiliki 24 % daripada saham di Facebook, manakala Microsoft memiliki saham sebanyak 1.3 %.

5. Dianggarkan seramai 25 % daripada keseluruhan pengguna facebook yang tidak memaparkan status mereka di laman sosial tersebut.

6. Seramai 63 % wanita dan 42 % lelaki yang menggunakan facebook untuk mencari bekas kekasihnya.

7. Mengikut statistik sekarang, facebook telah diterjemahkan kepada 76 bahasa di sekuruh dunia.

8. Untuk rekod, pengguna facebook yang tertua adalah berumur 104 tahun, Lilian Lowe dari Wales. 

9. Sebanyak 66 168 gambar di tag setiap minit dan 2 176 000 private mesej telah dikirim setiap 20 minit di facebook.

10. Dianggarkan seramai 35 juta pengguna mengubah status di facebook setiap hari.

11. Seramai 38 juta pennguna facebook mengunjungi halaman "Texas HoldEm Poker" pada setiap bulan.

P/S : ANDA MUNGKIN SALAH SORANG YANG AKAN MENGGEMPARKAN DUNIA DENGAN MENCIPTA LAMAN SOSIAL SEPERTI INI, NANTIKAN!! hehe...


Friday, August 12, 2011

Lawak sembahyang..


Pada suatu hari jumaat yang hening, Jali naik bas ke masjid untuk menunaikan sembahyang jumaat. Emaknya  memberikan seringgit untuk tambang bas pergi dan balik memandangkan dia dah pon makan tengahari di rumah. Ini disebabkan perjalanan ke masjid itu 10 km jauhnya. Jali pon membayar tambang bas 50 sen kepada konduktor yang ensem lagi kacak itu. Lalu konduktor tu pun memulangkan baki wangnya dengan duit syiling 50 sen sekeping. Jali pon ambik duit tu simpan dalam kocek baju melayunya. 


Setibanya dia di masjid, Jali pon mengambil tempat di saf kedua memandangkan saf pertama sudah pon penuh adanya. Setelah selesai berkhutbah, pak imam pon mengimamkan solat fardu Jumaat berjemaah itu. Semasa para jemaaah rukuk ...tiba2 duit 50 sen Jali jatuh dan tergolek betul2 jatuh di bawah telapak tangan orang dihadapannya.. risau bila pikir nak jalan kaki balik rumah di panas2 terik tu..dia pon berbisik kepada orang dihadapannya... 

Jali: "jangan ambik duit aku tu, aku nak buat tambang balik nanti.." .. Lalu orang itupun menjawab.."Eleh, setakat 50 sen aku tak heran la, takder sape pun yang nak ambik duit kau tu". Lalu orang disebelahnya kerana mendengar Jali telah bercakap di dalam solat lantas menegur..." Eh, korang nie, dalam sembahyang mana boleh bercakap".. Selepas itu, ada seorang yang lain pula bersuara " Yang kau bercakap tu kenape ha?? ".... so jadilah sembahyang mereka telah terbatal hanya kerana 50 sen. 


MORALNYA : jangan bercakap dalam sembahyang..lupakan hal2 dunia bila mengadap Allah Yang Maha Esa..

P/S : Ari ni hari jumaat, bagi kaum Adam, jangan tinggalkan solat jumaat yer!!! :-)

Thursday, August 11, 2011

Jom kejar mende ni.. Rugi tau kalau terlepas.. :-)


Salam semua..

Sedar tak sedar kan, sekarang ni dah masuk hari ke-11 kite semua berpuasa, tak kira la kecik besar tua ataupun muda, tak de beza sikit pun yoep..hehe. Tetapi kepada yang puasa yok2 tu, maap la ye.. Ang semua tak masuk list cb ari ni, sebabnye kome tak puasa dan cb tak suka orang yang sengaja ponteng2 puasa ni, insaflah yoep.. huhuhu....


Jom hari ini cb nak berkongsi sesuatu, yang kadang2 kita terlepas pandang, kata mudahnya ambil enteng terhedap benda2 ni... Amatlah rugi serta teramat rugi jika kita membiarkan sahaja perkara ini berlalu begitu saja bagaikan ditiup angin sepoi2 bahasa gitu...

Ni lah perkara yang kita kena kutip banyak2 sebelum Ramadhan meninggalkan kita, iaitu amalan2 sunat yang patut dilakukan :

1. Keutamaan Sahur Dan Mentakhirkannya Selama Tidak Khuatir Akan Terbitnya Fajar

Dari Anas radhiAllahu ‘anhu, bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bersahurlah kamu sekalian kerana sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barakah.” (HR Bukhari & Muslim).

Dari Zaid bin Tsabit radhiAllahu ‘anhu berkata: “Kami sahur bersama-sama dengan Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam, kemudian kami melaksanakan solat.” Ada seseorang bertanya: “Berapa lama antara sahur dengan solat itu?” Ia menjawab: “Kira-kira 50 ayat.” (HR Bukhari & Muslim).

Dari ‘Amr bin ‘Ash radhiAllahu ‘anhu, bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kelebihan puasa kami dan puasa ahli Kitab adalah adanya makan sahur.” (HR Muslim).


2. Segera Berbuka Puasa Apabila Sudah Masuk Waktu Berbuka

Dari Sahl bin Sa’d radhiAllahu ‘anhu bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Manusia itu selalu dalam kebaikan selama mereka segera berbuka puasa.” (HR Bukhari & Muslim).

Dari Anas radhiAllahu ‘anhu berkata: “Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam sentiasa berbuka dengan beberapa biji ruthob (kurma yang baru masak) sebelum solat. Jika tidak ada ruthob (kurma yang baru masak), maka beliau sallAllahu ‘alaihi wasallam berbuka dengan tamar (kurma yang sudah kering). Jika tidak tamar (kurma yang sudah kering), maka beliau sallAllahu ‘alaihi wasallam meneguk air beberapa teguk.” (HR Abu Daud dan At-Turmudzi).


3. Berdo’a sepanjang berpuasa dan ketika berbuka.

Diriwayatkan oleh Turmudzi dengan sanad yang hasan, bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Ada 3 golongan yang tidak ditolak do’a mereka, iaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, pemimpin negara yang adil dan orang yang teraniaya.”


4. Menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah puasa.
 
Dari Abu Hurairah radhiAllahu ‘anhu bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alahi wasallam bersabda: “Puasa itu adalah perisai, oleh kerana itu, apabila salah seorang di antara kamu sekalian berpuasa maka janganlah berkata kotor dan janganlah bertengkar/berteriak. Apabila ada seseorang yang mencaci-maki atau mengajak berkelahi, maka hendaklah ia berkata: “Sesungguhnya aku sedang berpuasa””. (HR Bukhari & Muslim).

Abu Hurairah radhiAllahu ‘anhu berkata bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan minumnya.” (HR Bukhari).


5. Bersiwak atau menggosok gigi.
 
Amir bin Rabi’ah berkata, “Saya melihat Nabi sallAllahu ‘alaihi wasallam bersiwak dan beliau pada saat itu sedang berpuasa. Kerana seringnya, maka saya tidak dapat membilang dan menghitungnya.” (HR Bukhari).

Abu Hurairah radhiAllahu ‘anhu mengatakan bahwa Nabi sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya mereka kuperintahkan bersiwak pada setiap kali berwudhu.” (HR Bukhari).


6. Bermurah hati dan banyak menderma.

Dari Ibnu Abbas radhiAllahu ‘anhu katanya: “Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam adalah seorang yang paling dermawan, dan sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadhan yakni ketika ditemui Jibril. 
 Biasanya Jibril menemuinya pada setiap malam bulan Ramadhan, dibawanya mempelajari al-Quran. Maka Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan dari angin yang bertiup.” (HR Bukhari).

banyakkan berdoa di bulan yang mulia ini

7. Menggandakan amalan membaca dan mempelajari al-Quran.

(Hadith Ibnu Abbas di atas menyatakan bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bertadarus (mempelajari al-Quran) dengan Jibril pada setiap malam Ramadhan.).

Membaca al-Quran adalah amalan biasa ummat Islam, tetapi sempena bulan Ramadhan, hendaklah kita tumpukan betul-betul dan menggandakannya. Para ulama apabila tibanya bulan Ramadhan akan memberhentikan kuliah yang diajar mereka dan menumpukan kepada mempelajari al-Quran. Membaca untuk memahami al-Quran yakni mentadabbur al-Quran adalah lebih utama dari membaca laju untuk mengkhatamkannya beberapa kali pada bulan Ramadhan.

rajinkan diri kome tuk tadarus Al-Quran ni..

8. Memberi makan untuk berbuka puasa.
 
Dari Zaid bin Khalid Al-Juhanny radhiaAllahu ‘anhu, bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu.” (HR At Turmudzy).


9. Mendirikan malam dengan solat sunnat (solat Tarawih)

Dari Abu Hurairah radhiAllahu ‘anhu, bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan solat sunnat pada malam bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari ALLAH, maka akan diampunilah dosanya yang telah lalu.” (HR Bukhari & Muslim).

 
10. Giat beribadah pada 10 hari terakhir Ramadhan

Aisyah radhiAllahu ‘anha berkata: “Bahawa Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam apabila masuk sepuluh terakhir bulan Ramadhan. diramaikannya waktu malam, dibangunkannya ahli keluarganya dan diikat erat kain sarungnya.” (HR Bukhari & Muslim).


11. Beriktikaf pada 10 terakhir Ramadhan.

Dari Ibnu Umar radhiAllahu ‘anhu berkata: “Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam selalu beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.” (HR Bukhari & Muslim).

Dari Aisyah radhiAllahu ‘anha berkata: “Rasulullah sallAllahu ‘alaihi wasallam selalu beriktikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sehingga Beliau sallAllahu ‘alaihi wasallam dipanggil ALLAH Ta’ala, kemudian setelah beliau sallAllahu ‘alaihi wasallam wafat, isteri-isterinya meneruskan kebiasaan Beliau itu.” (HR Bukhari & Muslim).


Inilah sedikit sebanyak yang cb nak kongsikan bersama kalian. Moga ianya bermanfaat sama.
(kredit for HomeFamilySite)

P/S : Moh kiter kejor samo2 yoep..... :-)


Tuesday, August 9, 2011

Syiling terbaru : Pengaruh Freemason??

Salam semua...

Kebelakangan ini, sibuk diperkatakan tentang negara kita akan mengeluarkan design syiling yang baru, ntah kenapa cb tak tau plak..mengikut Malaysiakini, yang mana dipetik daripada Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr Zeti Akhtar Aziz berkata, syiling terbaru ini lebih ringan dari syiling yang sebelumnya dan lebih kecil untuk memudahkan orang ramai menggunakannya. Ia juga mempunyai sisi tepi yang berbeza-beza bagi memudahkan orang ramai dan mereka yang kurang upaya penglihatan mengenali dan membezakannya. Sumber dari MalaysiaKini.


Sebenarnya cb ni bukanlah nak membongkarkan, akan tetapi nak berkongsi dengan pembaca sekalian jer, sebabnya dah ramai para bloggers di luar sana yang membongkarkannya.. Dari situlah, isu yang menarik tidak boleh dibiarkan saja, kita jugak harus berfikir dengan mata akal, bukan nafsu semata-mata. Mengapa isu mengaitkan design syiling terbaru ini timbul?? Mengapa tidak pada syiling-syiling yang sebelum ini?? 


Mari kita lihat satu persatu design syiling yang akan dikeluarkan itu. Bermula dengan syiling 5 sen hingga ke 50 sen, semuanya ada lambang ataupun bentuk2 tertentu yang melambangkan simbol-simbol daripada gerakan Freemason ini. Lantaran itulah persoalan timbul dari benak fikiran cb, adakah ianya kebetulan ataupun salah satu dari agenda Freemason sendiri?? yang mana kita tahu bahwa gerakan ini sudah lama bertapak kat Malaysia kita yang tercinta ini.. rujuk video ini : Mason Di Malaysia part 1, part 2, part 3 dan seterusnya sampai ke part 20. (tgk sndiri la kat utube tu, nak senaraikan satu persatu, letih dowh. hehe...).

 Syiling RM 0.05Perhati betul-betul pada lambang yang telah ditandakan dengan line hitam di atas, adakah ini kebetulan?? Lambang Matahari Illuminiti (salah satu lambang gerakan Freemason).

Lambang Matahari ILLUMINITI


Syiling RM 0.10

Ni lagi satu, dibelakang syiling Rm 0.10 ini jelas ada lambang "star of david". Sama seperti yang terdapat pada bendera negara HARAM Israel ni. Menurut sumber-sumber Yahudi, ‘Star of David’ itu melambangkan nombor 7, iaitu hujungnya ada 6 dicampurkan dengan pusat tengah jadi 7. Maksud pendapat dari Yahudi itu ditujukan kepada bilangan hari Tuhan ciptakan alam ini iaitu 6 hari dan dicampur sehari hari berehat , menjadikannya 7 hari. Juga dinisbahkan kepada 6 hari bekerja dan 1 hari Sabat, 7 malaikat utama dan sebagainya.Syiling RM 0.20 & RM 0.50


Kedua-duan syiling ini berwarna keemasan, simple dan cantik. Sekilas pandang, seperti emas dah, tapi apakan daya, terkantoi jugak akhirnya (ni bukan cb yang cakap, tapi mengikut kajian para blogger2 kat luar sana la...)..hehe.

Meh lihat di bawah ...

Ni lagi satu, tak puas letak kat syiling RM 0.05 dan RM 0.10, ada jugak pada kedua-dua syiling ini. Seakan seperti simbol Baphomet iaitu Pentagram Kuno dan Pentagram Moden Bintang Terbalik. Menurut Wikipedia, perkataan ini muncul pada bulan Julai 1098 dalam surat oleh Anselm yang terlibat dalam perang salib Ribemont.

Balphomet adalah simbol Illuminiti yang diibaratkan sebagai menyembah syaitan. Simbol ini adalah sebagai ritual dan penyembahan untuk tunduk pada syaitan 

 

So, di sini cb tidak menghukum apatah lagi menilai semua yang di atas itu, akan tetapi cb menimbulkan satu persoalan, adakah ini sekadar kebetulan atau agenda?? Kalau pembaca rajin untuk menjejaki blog2 yang terdapat dalam alam siber ini, banyak lagi pendedahan yang di lakukan, bukan sekadar tertumpu pada syiling ni je.. kena rajin la nak dapat ilmu ni, takkan nak kena suapkan jer!! hehe...

Kredit sumber sedikit sebanyak dari Perisik Rakyat.

Wallahua'lam...

P/S : TEPUK DADA TANYA IMAN MASING2 YER....

Sunday, August 7, 2011

Pak Long - Dari komposer menjadi penyanyi

Salam semua,...


Pak Long sedang cover hensem ngan gitarnya..hehe

Sebut saja Pak Long, sape yang tak kenal? Dari budak kecik hingga yang peringkat tua, saya rasa semuanya mengenali hatta mendengar nama dia kan..hehe

Pelik sungguh! Penglibatan Shafie Ahmad atau Pak Long, 45, sebagai komposer sudah pun bermula sejak tahun 90-an lagi menerusi lagu Cinta Pantai Merdeka yang pernah dihasilkan untuk Jinbara.

Apa yang menghairankan, mengapa setelah 20 tahun yang lalu mencipta nama sebagai pencipta lagua, barulah Pak Long terfikir untuk terbitkan album studio sendiri pada usia yang sebegini?

Apabila dia di wawancara oleh murai.com.my , inilah jawapan dia :

"Dulu semasa saya berumur 24 tahun iaitu selepas saya mencipta lagu 'Cinta Pantai Merdeka' Jinbara, kumpulan Kopratasa ada tawarkan pada saya untuk bikin album bersama tetapi ketika itu saya tidak dapat menyermpurnakan hasrat mereka. Bapa saya ketika itu sakit tenat dan saya perlu pulang ke kampung dengan segera.

"Banyak faktor sebenarnya yang membuatkan hasrat saya terbantut. Antaranya ialah bapa saya sendiri tidak suka bila dapat tahu saya menyanyi walaupun emak saya tahu minat saya untuk menyanyi memang terlalu mendalam sekali. Selain itu saya menetap dan bekerja di Kedah bersama keluarga pada ketika itu, jadi ia menyukarkan saya untuk berulang-alik ke Kuala Lumpur untuk merakamkan album.

"Walaupun saya tidak merakamkan album, namun saya terus berkarya dengan mencipta lagu yang dipopularkan oleh Mawi yang berjudul Al-Jannah pada tahun 2004 dan lagu itu berjaya menerima anugerah Lagu Nasyid Popular Anugerah Era pada tahun 2008",ujarnya.

Menjelaskan bagaimana titik permulaannya yang membolehkannya dia mengeluarkan album solo pertamanya 'Selagi Ada Rindu' edaran FMC Music, Pak Long berkata, segalanya bermula beberapa tahun lalu apabial diaditemukan dengan penerbit album, Kacip Emas oleh Kapten (B) Mohd Yusof Md Saad yang beribu pejabat di Kedah.

"Kapten Yusof ini menawarkan saya untuk merakamkan album. Jadi pada tahun 2008, album saya ini telah pun dilancarkan di utara semenanjung Malaysia sahaja pada ketika itu.

"Oleh kerana mahu menembusi pasaran yang luas di seluruh Malaysia, kami pun mencari syarikat rakaman. Itupun setelah lagu ciptaan sayayang sepenuhnya iaitu 'Selagi Ada Rindu' berjaya mencecah sehingga 1.3 juta orang yang melayarinya di laman web youtube.

"Selepas itu, banyak syarikat rakaman yang datang kepada Pak Long untuk mengedarkan album ini. Namun kami mengambil keputusan untuk memilih FMC kerana tawaran yang diberikan ketika itu cukup memuaskan," ujarnya.

Musykil dengan namanya yang dikatakan tidak komersil itu, Pak Long bagaimanpun lebih selesa dikenali dengan panggilan sebegitu yang telah digunakan sejak mencipta nama sebagai komposer lagu 'Cinta Pantai Merdeka' lagi.

"Saya tidak kisah mengenai nama ini asalkan orang tahu siapa Pak Long yang dulunya pernah mencipta lagu untuk kumpulan Jinbara dan penyanyi popular Mawi dan sebab itulah saya turut muatkan kedua-dua lagu nyanyian mereka ini di dalam album saya.

Pak Long juga mempunyai perancangan untuk menghasilkan album setreusnya sekiranya album Selagi Ada Rindu berjaya menembusi pasaran muzik di seluruh Malaysia.

Setakat ini, album 'Selagi Ada Rindu' sudah pun tercalon dalam senarai akhir bagi kategori Album Pop Etnik Terbaik di AIM 16 pada 2009. Malah, lagu Selagi Ada Rindu itu sendiri menjadi juara carta berminggu-minggu dalam beberapa radio seperti di Mutiara FM, Kedah FM, Langkawi FM, Perlis FM, Perak FM, Sabah FM dan terbaru THR Gegar Pantai Timur.

Album yang boleh didapati di seluruh negara sejak pertengahan Mei ini mempunyai 10 trek lagu seperti berikut:
  1. Selagi Ada Rindu
  2. Cinta Pantai Merdeka
  3. Baju Kurung & Kebaya
  4. Harapan Bergetar
  5. Perjalanan Ku
  6. Cinta Di Langkawi
  7. Teratai Ku
  8. Cinta Asmara
  9. Al-Jannah
  10. Penawar Kacip Emas

(Credit to www.murai.com.my)

Ni lah salah satu video life Pak Long, Cinta Pantai Merdeka... layan..
kredit to : keterai
P/S : Dengar2 jugak, Pose Tetap Pose..hehe

Saturday, August 6, 2011

Ramadhan Karim..


Salam semua...Sedar tak sedar, dah masuk hari ke-6 kita memijak kaki kita di tanah Ramadhan ini, sambil-sambil diri teruji dengan pelbagai cabaran serta mehnah ujian, tambahan pula sekarang kemarau je memanjang.. letih, panas, dahaga semuanya merasa.. so tak de beza la hang orang kaya, aku orang berada, kamu orang kebanyakan, semuanya merasainya, oh indahnya jika sepanjang tahun kita berkongsi kesusahan bersama-sama kan?? :-)

Bila mana kita bercakap mengenai Puasa ini, mesti terlintas dalam fikiran kan, tak boleh makan (tahan lapar) selepas waktu sahur sampai maghrib (terbit fajar hingga terbenam matahari) kan??? ye la tu, tak nak mengaku pulak korang ni..hehe.

Ingat pula 'jamang' budak-budak dulu kan, bila tiba je bulan puasa ni, mesti terlintas dalam hati, alooo.. kena tahan lapar la, tak leh makan la, bestnya boleh sembahyang teraweh beramai-ramai, dan yang selalu aku buat, main mercun..hohohoho. memang ganas la kalu diingat zaman kecik-kecik dulu kan,hehe.. itulah memori serta nostalgia dulu..................

Kecik2 dulu masa pi semayang terawih..hehe
Dan sebenarnya TIDAK!! Ramadhan datang bukan setakat meyuruh kita menahan makan dan minum sahaja, tapi ianya datang untuk menyuci serta melatih tubi diri serta hati kita, makna kata masuk je bulan ramadhan, maka bermulalah sesi penyucian hati bagi mereka yang betuk-betul mengejar keredhaan Allah swt. Bukan setakat menahan perut daripada diisi oleh makanan, tetapi menahan mata, telinga, mulut serta hati daripada melakukan perkara yang di larang oleh Sang Pemilik tubuh kita, iaitu Allah swt.

Di sinilah letaknya sejauh mana kepatuhan kita, ketundukan kita terhadap arahanNya. Jika kita berjaya menahan serta mengetepikan hawa nafsu dan mengejar sebanyak mana fadhilat dalam amalan-amalan wajib dan sunat di bulan mulia ini, maka beruntunglah kita.. kerana semua kebajikan berlipat ganda pahalanya bila kita melakukannya dengan ikhlas serta niat keranaNya.. 'Allahumma Bariklana Fi Ramadhan....' amein..

Beruntungnya orang yang dapat melalui fasa ramadhan ini, kerana ia datang sebagai tetamu yang membawa pengampunan dosa dah rahmat serta menjauhkan diri daripada neraka Allah swt. Layanlah ia dengan sebaik meungkin, sebagaimana kita melayan tetamu di raja, kaum kerabat yang kaya raya,  dan sepatutnya lebih dari itu kita melayan tetamu Ramadhan ini, kerana ia datang dengan segala macam kebaikan dan menolak segala macam keburukan, tiada nikmat yang lebih besar ka atas seluruh umat manusia ini, kecuali mendapat Syurga Allah swt. 
Seperti mana kita melayan tetamu yang berkunjung ke rumah kita dengan sebaik mungkin (salah satu perkara yang perlu disegerakan oleh Rasulullah saw), seluruh isi rumah akan mendapat keampuan selepas tetamu itu pulang. Begitu jugalah dengan tetamu ramadhan ini, jika kita mengikut kehendak disiplin yang telah ditetapkan dalam bulan ini, InsyaAllah kita akan mendapat keampunan yang telah dijanjikan olehNya.

Sabda Rasulullah saw yang mafhumnya :
"Barangsiapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan rahmat Allah swt, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu".
(Hadith Sahih  - Riwayat Bukhari dan Muslim)..


Oleh itu, Ramadhan yang kita lalui ini, gunakanlah sebaik mungkin, serta kejarlah sebanyak dan semampu mungkin amalan-amalan wajid dan sunat, dan mintalah keampunan, moga berjaya di dunia dan akhirat..Wallahua'lam..


P/S : Selamat menyambut Ramadhan semua, puasa jangan tak puasa..hihi
Layan la video kejap ye, suka tengok intro kat video ni, tringat plak zaman budak3 dulu, suasana itu mengembalikan kita masa duk kat kampung, best sngt2...........


kredit to : Azroypramlee

Friday, August 5, 2011

Pesbuk oh Fesbuk !!


Salam semua.. Jom, sekali sekala kita berbicara fasal Fessbuk (mukabuku orang melayu cakap), yang mana FB ni adalah salah satu medium ataupun laman sosial yang paling ramai diakses oleh umat manusia kat atas muka bumi ini, (agak2 aku aje ni..hehehe).... buktinya, sejak dilancarkan pada bulan Febuari 2004 sehingga Julai 2011, statistik pengguna yang mengakses laman ini melebihi 750 billion orang.. ramai tu!!!! huhuhu.. tuk selanjutnya, bleh kunjung wikipedia 
di sini ok.. :-)

Aku kadang2 heran bin ajaib serta takjub jugak dalam hati pedal ni, hebat jugak MAT YAHUDI (sori la, nak sebut nama betul, aku xingat ejaan dia, ni sekadar galaran aku je, korang mesti dah kenal dan arif dah kan...hehehe) tu wat laman sosial ni, hinggakan sehari ke sehari ramai yang mengakses laman sosial ni. caya lah lu bro, tapi.............


alangkah indahnya kalau ada orang Islam mencipta sama cam dia, tapi untuk jalan dakwah ke... barulah kita (umat Islam) dipandang dan di respek oleh mat saleh kan?? hohoho....

Bercakap tentang laman sosial ini, mesti ada pro  dan kontranya.. ambo pun ada akaun facebook sendiri gak, xleh nak dinafikan, sebab apa?? dah sumer orang wat, aku pun wat jugak la.. kuikuikui -(ayat nilah yang selalu digunakan untuk meletakkan kesalahan pada orang lain..huahahaha)...


Sebut berkenaan baik dan buruk laman sosial ini, banyak yang kita boleh simpulkan sendiri kan.. yang mana menggunakan ke arah kebaikan, maka jadi lah ia bermanfaaat untuk dirinya, begitu jua sebaliknya. Inilah yang disebut kesedaran dalam diri, pandai menggunakan seseuatu tanpa merosakkan merosakkan tujuannya.


Pernahkan anda terfikir, adakah sampai tahap begini sekali, manusia sanggup berbunuh-bunuhan sebab facebook? Yang mana hilangnya nilai kemanusiaan dalam diri mereka, sehingga saudara seumat yang berkongsi oksigen yang sama pun mereka sanggup bunuh.. ohh! dunia dah tua kan, fasa akhir zaman, memang beginilah.. Nauzubillah..


bersambung..........
P/S : Tunggulah, nati aku cipta yang lebih gempak dari Mat Yahudi ni wat..hohohoThursday, August 4, 2011

Lelaki Paling Tinggi Pernah Aku Jumpa...


Salam semua..... ni nak citer sket kisah hamba berkenaan tinggi2 ni... Bukan pasal panjat pokok tinggi, bukan jugak terjun bangunan tinggi, tapi berkenaan saya terjumpa orang tinggi, tengok depan mata ... tinggi dowh..hehehe..

Memang tak dinafikan, hamba pun tinggi gak, tapi tak la setinggi orang tu.. kalau diukur, mgkin paras dada die kot.. (aku ingat diri ini udah tinggi cam pokok kelapa, akan totapi ade lagi yang tinggi cam galah lebih dari aku ni..hohoohohoh).........


Ni time masa lepas solat jumaat, kat Masjid Muhammadi, Kota Bharu... 

Mulanya tak tahu la, nape ramai sangat yang berkumpul kat belakang masjid tu, so tanpa ragu, terdetik nak join sekali...

Bila aja ku masuk dekat, wow! tinggi dowh orang itu.. rasanya dari Pakistan kot, sbb terdengar cakap2 orang ramai masa tu.. aku pun tanpa segan serta silu, segera mengeluarkan phone canggihku (eheheeheh) n snap la beberapa keping gambar ( 3 keping aja, tak banyak pun..huhuhuh).. tak sempat nak snap banyak2, sebab rmai orang yang tanpa segan cam aku berkerumun amik gambar dia jugak.. huhuhu

Nilah gambar yang sempat ku rakamkan.. :

Lihat, orang ramai just separas dadanya aja..


Pic kat atas tu yang aku sempat snap masa dia betul2 lalu kat depan aku,.. ni la gambar yang diambil dari depan, satu-satunya.. memang kena pandang ke atas kalau nak ambil,kalu tak, nampak kaki aja lerr... hehehe


Snap dari belakang...


Sekali tengok, kesian gak kat dia.. sebabnya terpaksa pakai tongkat tuk berjalan, sebab kakinya tak mampu tuk sokong berat tubuhnya (ntah betol ke tak, ni just teori aku orang yang tak mengaji pandai je ni..hehe).. hinggakan ada seorang yang membantu dia berjalan.. hmmm, memang sukar je kalu jadi terlebih tinggi dari biasa ni ye..:-)

Lihat, betapa tingginya orang itu di kalangan orang ramai..


Inilah salah satu dari kebesaran Allah swt, so sama2 kita ambil iktibar dari segala apa yang berlaku di depan kita..


Wallahu a'lam...
P/S : BIARPUN DIRI KITA RENDAH, TAPI JIWA KITA HARUS "TINGGI"..hehe 


~~~~~ salam Ramadhan Karemm ~~~~Penghuni Cakap Bual

Share This!